BELIEVE
…get JOB EASILY…

Poplatky

Za čo platím Vašej spoločnosti?

V našej spoločnosti poplatok za sprostredkovanie práce neplatíte, práca je sprostredkovaná zdarma, avšak hradíte poplatok za asistenčné a poradenské služby, nakoľko okrem samotného sprostredkovania zamestnania, Vám poskytneme množstvo služieb, ktoré nemáme uložené zákonom a nie sú našou povinnosťou, ale poskytujeme ich našim kandidátom kvôli čo najvyššiemu pohodliu a získaniu istoty po príchode do cudzej krajiny.

Naši uchádzači vedia oceniť pokiaľ im pomôžeme so zabezpečením dopravy (pomôžeme so zakúpením cestovného lístku ), zaistíme odvoz z letiska alebo autobusovej stanice a poskytneme detailné inštrukcie ako sa dostať až na miesto výkonu práce. Pomôžeme s ubytovaním, dáme Vám inštrukcie čo si vziať so sebou a čo sa od Vás očakáva. Poskytnutie kontaktov na Vašich zamestnávateľov a kontaktné osoby je samozrejmosťou. Bez nároku na ďalšiu odmenu sa môžete na nás obrátiť zo zahraničia, pokiaľ máte pocit, že Vám vieme v niečom pomôcť alebo poradiť. Informácie, ktoré poskytujeme sú v neznámom prostredí neoceniteľné, najmä pre tých, ktorí cestujú do zahraničia po prvýkrát.


V poplatku nie je zahrnuté:

- Letecká, prípadne autobusová doprava, súkromní prepravcovia

- Vreckové ani ubytovanie


Kedy platím poplatok Vašej spoločnosti ?

Tento poplatok platíte až po Vašom prijatí do zamestnania, po sprostredkovaní práce, tzn. keď Vám konkrétnu pracovnú pozíciu ponúkneme, po prijatí a akceptovaní pracovnej ponuky, pri podpise Dohody o sprostredkovaní zamestnania a podpise pracovnej zmluvy alebo ponuky, pred odchodom do zahraničia.

Sprostredkovateľská spoločnosť Believe Slowakei s.r.o. nikdy nevyberá poplatky vopred, bez toho, aby Vám predložila k podpisu pracovnú zmluvu alebo pracovnú ponuku /Arbeitsvertrag /, takže pred Vašim odchodom do zahraničia máte kompletné informácie o zamestnávateľovi, Vašej pracovnej pozícii a platových podmienkach.

Objednávateľ uhradí sumu 350,Eur(fakturovaná suma je konečná, nie sme platcom DPH)  za poradensko-informačné služby do 30 dní od uzatvorenia pracovnej zmluvy v zahraničí na účet uvedený v zmluve so sprostredkovateľom. Poplatok agentúre sa môže líšiť od 100,-e do 350,-e v závislosti od dĺžky trvania ponúkaného pracovného miesta.Pri vložení peňazí na bankový účet musí byť uvedené vaše meno, v opačnom prípade to berieme ako neuhradenú platbu. V prípade, že je záujemca v omeškaní so splnením si svojich peňažných alebo iných záväzkov voči poskytovateľovi, je poskytovateľ oprávnený poveriť právneho zástupcu na vymáhanie týchto záväzkov. V danom prípade je záujemca povinný uhradiť priamo právnemu zástupcovi náklady vo výške tarifnej odmeny určenej podľa vyhlášky č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov.

Úvod      |      Pracovné ponuky      |      Info      |      Poplatky      |      Kontakt / Registrácia

Úvodná stránka     |     Pracovné ponuky     |     Hľadám prácu     |     Poplatky     |     Kontakt / Registrácia

Believe Slowakei s.r.o
Pruské 293
018 52 Pruské

Mobil:
SK +421 915 649 680
CH +41 77 44 90 512     

E-mail:
info@believesk.sk

Copyright © 2017 believesk.com. Všetky práva vyhradené.

Revaro